Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

Info Majikan Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia adalah kementerian di bawah kerajaan Malaysia. Menterinya masa kini adalah Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek

Jabatan-jabatan

 • Jabatan Pertanian
 • Jabatan Perikanan
 • Jabatan Veterinar

Agensi-agensi

 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian KEMUBU (KADA)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian MUDA (MADA)
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
 • Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN NASIONAL)
Logo Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
Logo Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

Objektif
Menerajui proses-proses transformasi dalam sektor pertanian secara terancang, bersepadu dan menyeluruh berteraskan pengemblengan seluruh pemikiran dan tenaga organisasi ke arah pencapaian matlamat Dasar Agromakanan Negara 2011-2020

Laman Web Rasmi Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani http://www.moa.gov.my

Senarai Jawatan Kosong Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani