Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

Info Majikan Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

Pada umumnya, Majlis Bandaraya Ipoh selaku Pihak Berkuasa Tempatan merupakan sebuah Pertubuhan Perbadanan yang ditubuhkan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) sebagai satu badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir kawasan Bandar raya Ipoh berasaskan kepentingan tempatan, begitu juga sebagai pihak berkuasa perancang tempatan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172), MBI diberi tanggungjawab secara langsung oleh Undang-undang untuk merangka dan melaksanakan dasar-dasar perancangan pembangunan berasaskan lokaliti setempat bersesuaian dengan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.

Kini, kawasan sempadan Majlis meliputi kawasan seluas 643 km persegi dengan bilangan penduduk berjumlah lebih 720,000 orang. Sebagai ibu negeri Perak Darul Ridzuan, Ipoh berperanan sebagai pusat pentadbiran, perdagangan, sukan, kewangan, politik, keagamaan dan juga pendidikan. Kini di bawah pimpinan Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh terus menerus berusaha untuk menjadikan bandaraya ini sebagai sebuah bandaraya yang dinamik dan unggul.

Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)
Logo Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

Maklumat Jabatan

 • Jabatan Pembangunan Masyarakat
 • Jabatan Kesihatan Awam dan Perkhidmatan Perbandaran
 • Jabatan Pelesenan dan Penguatkuasaan
 • Jabatan Perancang Bandar
 • Jabatan Kejuruteraan
 • Jabatan Kawalan Bangunan
 • Jabatan Landskap
 • Jabatan Khidmat Pengurusan
 • Jabatan Perbendaharaan
 • Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta
 • Unit Audit Dalam
 • Unit Undang-Undang
 • Unit Korporat Dan Perhubungan Awam
 • Unit Pusat Setempat (OSC)
 • Unit Pesuruhjaya Bangunan (COB)
 • Unit Teknologi Maklumat
 • Unit Pentadbiran UTC
 • Unit Ukur Bahan
 • Unit Pembangunan dan Projek Khas
Bangunan Majlis Bandaraya Ipoh
Bangunan Majlis Bandaraya Ipoh

Majlis Bandaraya Ipoh
Jalan Sultan Abdul Jalil, Greentown
30450, Ipoh Perak Darul Ridzuan

No Tel: 05-208 3333
No Faks: 05-253 7396 / 05-208 3530
E-mel: mbi[at]mbi[dot]gov[dot]my

Laman Web Rasmi Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) : http://www.mbi.gov.my/

Senarai Jawatan Kosong Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)