Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang

Info Majikan Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang

Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang atau Penang Hill Corporation (PHC) telah ditubuhkan dibawah Enekmen Kerajaan Negeri Pulau Pinang pada 10 September 2009. Pada asalnya ianya segala urusan pentadbiran dan operasi keretapi diuruskan oleh Unit Keretapi Bukit Bendera dibawah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang (SUK).Dengan penubuhan PHC, pengurusan keretapi telah memperluaskan bidang bukan saja mentadbir operasi keretapi bukit bendera malah juga terlibat dalam pembangunan di seluruh kawasan Bukit Bendera seperti yang diwartakan dalam Warta Kerajaan NegeriPulau Pinang.

jawatan kosong Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang

Laman Web Rasmi Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang : http://penanghill.gov.my/

Senarai Jawatan Kosong Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang